Na zlecenie klienta przeprowadzamy audyt, mający na celu porównanie stanu faktycznego warunków ochrony przeciwpożarowej  obiektów z obowiązującymi przepisami.

Po wykonaniu wizji lokalnej, a następnie wnikliwej analizie, sporządzony zostaje raport. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wskazujemy działania korygujące, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa pożarowego w firmie. 

Inspekcja ta, nie powoduje skutków prawnych, lecz pozwala przygotować się właścicielowi, zarządcy bądź użytkownikowi na uniknięcie ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli uprawnionych organów. 

wstecz