Szkolenia teoretyczne

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzone są przez doświadczonych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu dostosowane są do określonej  grupy uczestników:

  • pracowników  produkcyjnych i biurowych;
  • pracowników odpowiedzialnych za ewakuację oraz zwalczanie pożarów w zakładzie;
  • osób zajmujących się tematyką przeciwpożarową w zakładzie pracy;
  • kadry kierowniczej.

Uczestnicy szkolenia zdobywają niezbędną wiedzę dotyczącą profilaktyki przeciwpożarowej, którą mogą wykorzystać w sytuacji realnego zagrożenia, co w konsekwencji przekłada się na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w firmie.