Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Fire Safety oferuje Państwu profesjonalne opracowanie/aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze specyfiką zakładu oraz dokumentacją projektową poszczególnych obiektów sporządza się przedmiotowy dokument zgodnie z obowiązującymi przepisami (zawierający część opisową i graficzną). 

Celem opracowania instrukcji jest ustalenie ramowych zasad ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, zapoznanie jego pracowników ze stanem zagrożenia pożarowego oraz określenie zadań i obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, jak i sposobów, metod postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.