Szkolenia praktyczne

Szkolenia praktyczne składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to pokazy, w czasie których zostają przedstawione:

  • sposoby prawidłowego użycia gaśnic oraz skuteczne techniki gaszenia pożarów;
  • gaszenie pożaru oleju/tłuszczu;
  • technika gaszenia samochodu;
  • postępowanie z palącą się osobą.

Druga część zajęć to ćwiczenia praktyczne, w czasie których każdy uczestnik ma możliwość:

  • sprawdzenia się w sytuacji zadymienia (uczestnicy szkolenia przechodzą przez zadymiony namiot przypominający korytarz w budynku, z którego muszą ewakuować osobę poszkodowaną);
  • gaszenia pożarów grupy A (ciał stałych) i grupy B (cieczy palnych) przy użyciu gaśnic proszkowych, śniegowych oraz pianowych;
  • obsługi hydrantów wewnętrznych oraz poznania techniki operowania prądem gaśniczym.   

Wiedza przekazana podczas szkolenia oraz możliwość sprawdzenia własnych sił w zaaranżowanych sytuacjach, pozwolą na skuteczną i bezpieczną reakcję uczestników w momencie wystąpienia pożaru.