Plany ewakuacyjne

Wykonujemy plany ewakuacyjne, ułatwiające szybką ewakuację z budynku oraz lokalizację sprzętu gaśniczego. Zawierają one następujące elementy:

  • lokalizację użytkownika obiektu na danej kondygnacji ( ,,TU JESTEŚ");
  • najkrótszą drogę ewakuacyjną poprzez wskazanie kierunku ewakuacji z danej strefy pożarowej ( w formie strzałek);
  • wskazanie i oznakowanie wyjść ewakuacyjnych;
  • rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego ( gaśnic, kocy gaśniczych);
  • podział budynku na strefy pożarowe;
  • lokalizację materiałów niebezpiecznych pożarowo;
  • sposób postępowania na wypadek powstania pożaru;
  • numery alarmowe. 

Plany przygotowujemy w sposób czytelny i przejrzysty. W zależności od potrzeb klienta, plany drukujemy w różnych formatach.