Urządzenia przeciwpożarowe

Firma wykonuje czynności konserwacyjne i przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych m.in.:

  • systemu sygnalizacji pożarowej;
  • instalacji tryskaczowej, w tym pompowni i zbiorników przeciwpożarowych;
  • stałych urządzeń gaśniczych gazowych;
  • hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych;
  • klap dymowych.