Firma Fire Safety przygotowuje również inwestycje, obiekty do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Proces ten odbywa się w trzech etapach:

ETAP I - przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w postaci wizji lokalnej, mających na celu ustalenie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej; 

ETAP II - działania korygująco-naprawcze w przypadku wystąpienia nieprawidłowości;

ETAP III - przygotowanie zawiadomienia o zakończeniu budowy/rozbudowy obiektu oraz zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, skierowane do właściwej Komendy Miejskiej/Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

wstecz