Zajmujemy się również opracowaniem innych dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej np. dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka, czy firm ubiegających się o koncesję militarną:

  • programu zapobiegania awariom (dla zakładów ZZR i ZDR);
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem (dla zakładów ZDR);
  • raportu o bezpieczeństwie (dla zakładów ZDR);
  • planów operacyjno-ratowniczych (dla zakładów ZDR)
  • planu postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego ( dokument wymagany do koncesji militarnej);
  • projektów: oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenia gaśnic; rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych.
wstecz