Fire Safety oferuje Państwu profesjonalne opracowanie/aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Po wcześniejszym zapoznaniu się ze specyfiką zakładu oraz dokumentacją projektową poszczególnych obiektów sporządza się przedmiotowy dokument zgodnie z obowiązującymi przepisami (zawierający część opisową i graficzną). Celem opracowania instrukcji jest ustalenie ramowych zasad ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, zapoznanie jego pracowników ze stanem zagrożenia pożarowego oraz określenie zadań i obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, jak i sposobów, metod postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

wstecz